top of page
envirem%20background_edited.jpg

Shop

Produkty i technologie obróbki powierzchni metalowych

Usunąć rdzę, przerobić rdzę, fosforanowanie, spoiwa, pasywatory, detergenty, odtłuszczacze, dekarbonizatory, antykorozyjne środki ochronne i roztwory do czyszczenia gaźników.

bottom of page